Teenuste valdkonnad Saatekirjal kasutatavate teenuste valdkonnad
Kirjeldus: valdkonnad_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.305

Kaust: /classifications/Teenuste valdkonnad
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Saatekirjal kasutatavate ambulatoorsete vastuvõttude ning e-konsultatsiooni teenuste valdkonnad
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Sotsiaalministeeriumi ettepanekul täiendatud loendit valdkonnaga:

• EM erakorraline meditsiin

Antud valdkonda kuulub teenus "info saatmine erakorralise meditsiini osakonnale", mis tuleks valida saatekirjale juhul, kui patsiendile antakse soovitus pöörduda EMO-sse ning digisaatekirjaga soovitakse anda kaasa olulist infot patsiendi seisundi kohta.
Tegemist on ajutise lahendusega kuni luuakse eraldi digitaalne lahendus patsiendi käsitluseks EMO-s.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
16.03.2018 avaldatud loendi 3. versioon, milles muudeti järgmist:
• loodi valdkonna „psühhiaatria ja psühholoogia (kood PP)“ asemel kaks eraldi valdkonda: psühholoogia (kood PH), psühhiaatria (kood PA);
• täpsustati valdkonda „toitumisnõustamine“, mille nimetuseks on „toitumisnõustamine ja kliiniline toitmine“.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
17.05.2019 avaldatud versioon, mis sisaldab 5 uut valdkonda. Täiendused tulenevad sellest, et teenuste valdkondade klassifikaator võetakse kasutusele lisaks dokumendil Saatekiri haiglaravile. Sellest lähtuvalt sisaldab teenuste valdkondade klassifikaator alates 4. versioonist nii ambulatoorse kui ka statsionaarse tervishoiuteenuse raames kasutatavaid valdkondasid. See, millised konkreetsed valdkonnad on kasutatavad kas dokumendil Saatekiri haiglaravile või dokumendil Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule, on leitav vastavalt kas Ambulatoorsete vastuvõttude või Statsionaarsete ja päevaravi teenuste klassifikaatorite .xls failide teisel töölehel olevast vastavustabelist.
Staatus: Publitseeritud