Töövõimetuslehe liik DL - epikriisid, võimalikud töövõimetuslehe liigid
Kirjeldus: Töövõimetuslehe liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.14

Kaust: /classifications/Töövõimetuslehe liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
DL - epikriisid, võimalikud töövõimetuslehe liigid
Staatus: Publitseeritud