Tööst olenevad ohutegurid Rasedakaart - raseda töökohast olenevad ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised,
füsioloogilised ja psüholoogilised, ja kantserogeenset ja mutageenset ohtu põhjustavad tööprotsessid
Kirjeldus: tööst olenevad ohutegurid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.22

Kaust: /classifications/Tööst olenevad ohutegurid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Rasedakaart - raseda töökohast olenevad ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised,
füsioloogilised ja psüholoogilised, ja kantserogeenset ja mutageenset ohtu põhjustavad tööprotsessid
Staatus: Publitseeritud