Surma põhjuse määraja Surma põhjuse määraja loendit kasutatakse surma dokumentidel, et edastada infot surma põhjuse määraja ameti kohta.
Kirjeldus: Surma põhjuse määraja_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.309

Kaust: /classifications/Surma põhjuse määraja
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
05.04.2018 avaldatud loendi 1. versioon.
Surma põhjuse määraja amet (näiteks patoloog, perearst).
Staatus: Publitseeritud