Soole ettevalmistus Koloskoopia uuringu teostamise eelselt kasutatakse soole puhastamiseks spetsiaalset lahtistit. Koloskoopia uuringu dokumenteerimisel hinnatakse soole puhtust soole sisust ehk soole ettevalmistust.
Kirjeldus: Soole ettevalmistus_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.285

Kaust: /classifications/Soole ettevalmistus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kasutatakse koloskoopia uuringu käigus soole ettevalmistuse hindamiseks.
Staatus: Publitseeritud