Ravimvormid Tervise infosüsteemi dokumentide ja digitaalse retsepti koostamisel arsti poolt valitav ordineeritava ravimi tunnus.
Kirjeldus: Ravimvormid_kirjeldus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.12

Kaust: /classifications/Ravimvormid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
DL-epikriisi ja digitaalse retsepti koostamisel arsti poolt valitav ordineeritava ravimi tunnus.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
10 Versioon 10
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 12.09.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
11 Versioon 11
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 22.09.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
12 Versioon 12
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 28.09.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
13 Versioon 13
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 17.02.2012
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
14 Versioon 14
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 01.08.2012
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
15 Versioon 15
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 01.01.2014
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
16 Versioon 16
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid seisuga 28.03.2016.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
17 Versioon 17
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid seisuga 19.06.2017.
Käesolevas uues versioonis on lisatud juurde Haigekassa digiretseptis kasutatavad üldisemad ravimvormide koondnimetused eesmärgiga võimaldada sama loendi kasutamist tervishoiuteenuse osutaja poolt nii retseptil kui ka tervise infosüsteemi edastatavatel dokumentidel.
Käesolevas publitseeritud ravimvormide loendis puuduvad kõik veterinaarvaldkonna väärtused, mis on aga olemas Ravimiameti koodikeskuses avaldatud loendis.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
18 Versioon 18
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid seisuga 18.12.2017.
Antud versioonis on lisandunud 182 uut ravimvormi ning on muudetud kehtetuks 5 ravimvormi.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
19 Versioon 19
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid seisuga 15.02.2019.
Antud versioonis on lisandunud 30 uut ravimvormi, kehtetuks tunnistatud 33 ravimvormi ning muudatusi tehtud 13 ravimvormi juures.

Täpsem ülevaade on toodud muudatuste ülevaate failis.

Versioon on publitseeritud 20.02.2019.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Ravimiameti poolt lisatud uued ravimvormid, kehtivusajaga alates 14.01.2010
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
20 Versioon 20
21.03.2019 publitseeritud versioon ravimvormide loendist, kuhu on lisatud väärtus:

1344 süsteemulsiooni pulber ja lahusti
Staatus: Publitseeritud
3 Versioon 3
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 15.11.2010
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 18.11.2010
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 23.11.2010
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 28.12.2010
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 02.02.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 17.03.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
9 Versioon 9
Uued, muutunud, kehtetud ja kehtivad ravimvormid, kehtivusajaga alates 11.05.2011
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav