Ravil viibimine (Encounter) Digiloo XML sõnumis <Encounter><code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: ENCCD_Ravil viibimine_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.3

Kaust: /classifications/Ravil viibimine (Encounter)
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumis <Encounter><code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud uus element: CH_CASE-haigusjuhtumi liigi muutmine: Päevaravi haigusjuht=>Statsionaarseks haigusjuhuks
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud element:
DENT hambaravi ravijuhtum
Staatus: Publitseeritud