Rahvused Rahvuste loetelu. Kasutatakse Digitaalse terviseloo meditsiinidokumentide koostamisel patsiendi üldandmetes.
Kirjeldus: Rahvused_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.6

Kaust: /classifications/Rahvused
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud rahvused.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2.0 Versioon 2.0
Lisatud on rahvusi. Nimetustes kajastuvad nii nais- kui ka meessugu, kui need on eristatavad.
Staatus: Publitseeritud