Radioloogiline uuring Radioloogiliste uuringute loetelu kasutatakse patsiendile teostatud radioloogiliste uuringute ja protseduuride alternatiivkoodi ja nimetuse kajastamiseks elektroonilistel meditsiinidokumentidel (ambulatoorne epikriis, statsionaarne epikriis, vastus saatekirjale)
Kirjeldus: Radioloogiline uuring_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.82

Kaust: /classifications/Radioloogiline uuring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Radioloogiliste koodide loetelu, on seotud Kehapaikme koodistikuga (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80) ja
Radioloogiliste meetoditega (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.86)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Eesti Radioloogia Ühingu ning Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi poolt koostatud uus ja täiendatud versioon loendist
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Vastavalt laekunud tagasisidele asendatud klassifikaatoris koodide kuju ABC1 -> ABC001
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Uus versioon, mis on loodud vastavalt Eesti Radioloogide Ühingu poolt korrigeeritud meditsiiniradioloogia protseduuride loetelule.
Antud klassifikaator on seotud klassifikaatoritega "radioloogilise uuringu liik" ning „kehapiirkond“ – käesoleva klassifikaatori koodide esimesed 3 sümbolit tähistavad uuringu liiki ning järgmised 2 sümbolit kehapiirkonda. Vt ka selgitusfaili.

Lisaks on avaldatud vastavustabel 3. ja 4. versiooni vahel.

4. versioon on publitseeritud 12.12.2018
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Käesolevas versioonis on parandatud vanem kood järgmistel väärtustel:

Peapiirkonna kompuutertomograafia uuringud KTUJ-> KTU
Kaelapiirkonna ultraheliuuringud palatis alamteenused UHUKA-> UHPKA
Ülajäseme piirkonna ultraheliuuringud palatis alamteenused UHPAUJ-> UHPUJ

Parandused on leitavad kuupäeva 07.01.2019 alusel veerus "Viimane_muudatus_kpv"

5. versioon on publitseeritud 07.01.2019
Staatus: Publitseeritud