Proovimaterjali uuringu paige e-Labori projekti loend. Uuringu paikmete loetelu laboratoorsete ja patoloogiliste uuringute korral.
Kirjeldus: Uuringu paige_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.274

Kaust: /classifications/Proovimaterjali uuringu paige
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Uuringu paikmete loetelu laboratoorse ja patoloogilise uuringu korral.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Uuringu paikmete loetelu laboratoorse ja patoloogilise uuringu korral. Loendi versioon 2-s on parandatud koodid järgmistel väärtusel (määratud kehtetuks vana ning lisatud uue koodiga väärtus):
seemnepõieke (uus kood 181434004)
nimmelüli (181822002)
puusaliiges (24136001)
näo luud (91397008)
pea nahk (70762009)
Nende parandustega seoses parandatud ka esinenud alamväärtuste vanem koodid ja hierarhia astmed.
Kehtetuks on määratud loendis kordunud väärtus:
oimuluu kuulmisnärvikanal (361734005)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Uuringu paikmete loetelu laboratoorse ja patoloogilise uuringu korral. Loendi versioonis 3 on sisse viidud kirjavigade parandused järgmiste väärtuste puhul:
reie lümfisõlm (279158001)
nimme lümfisõlm (281412000)
kaksteistsõrmiksoole näsa (78540008)
tagasõõre (46607005)
kõri ventrikulaarne kurd (361947009)
õlavöötme liigesed (1893007)
suurvarba struktuur (78883009)
tsütoloogiline materjal, võetud kilpnäärme peennõelaspiratsiooniga (116161004)

Vanem koodid on parandatud järgmistel väärtustel:
puusaliigese kapsel (263382006)
puusanapp (182027007)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Eesti Patoloogide Seltsi poolt 01.03.2017 seisuga korrastatud ja täiendatud versioon loendist. Olulise muudatusena sisaldavad uues versioonis enamik väärtusi ka ladinakeelset nimetust.
Lisandunud väärtused on loendis märgitud kehtivaks alates 01.03.2017 ning muudetud väärtuste korral on antud kuupäev märgitud viimase muudatuse tegemise kuupäevana.
Lisaks on eraldi publitseeritud ka loendi versioon 3 ja versioon 4 erinevuste ülevaade (uuringu paige ver 3_ver 4.xls).
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
11.09.2017 avaldatud loendi 5. versioon, mis on täiendatud Eesti Patoloogide Seltsi poolt. Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekul viidi loendisse järgmised muudatused:
1. Muudeti veerus Nimetus olevat eestikeelset nimetust ja/või ladinakeelset täpsustust järgmiste paikmete puhul:
* Häbememokad (labia pudendi) -> Häbememokk (labium pudendum)
* Vaagnaluu (os coxae) -> Vaagnaluu (os pelvis)

2. Muudeti väljal Kood olevat väärtust ja väljal Pikk_nimetus olevat täispikka nimetust ühe paikme puhul, seoses sellega:
* tunnistati loendis kehtetuks 244095007 Entire skin of jaw (body structure)
* lisati kehtetuks tunnistatud elemendi asemele loendisse uus element 181474005 Entire skin of chin (body structure).

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
29.11.2018 avaldatud loendi 6. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 6 uut paiget:
1) 264448006 Randmekanal
2) 732002005 Plantaaraponeuroos (aponeurosis plantaris)
3) 279158001 Süva ingvinaalne lümfisõlm (lymphonodus inguinalis profundus)
4) 182178002 Randmeliiges
5) 182168000 Õlaliiges
6) 303080001 Õlavöötme liiges

• Tunnistatud kehtetuks 3 paiget:
1) 182462009 Plantaaraponeuroos (aponeurosis plantaris)
2) 279158001 Reie lümfisõlm (lymphonodus femoralis)
3) 182164003 Õla ja ülajäseme liiges

• Korrigeeritud 4 paikme SNOMED CT FSN väärtust (Pikk_nimetus):
1) Lateral nasal wall (body structure) -> Structure of lateral nasal wall (body structure)
2) Entire right middle lobe of lung (body structure) -> Entire middle lobe of right lung (body structure)
3) Buccal mucosa (body structure) -> Structure of buccal mucosa (body structure)
4) Skin of fingers and thumb (body structure) -> Skin structure of digit of hand (body structure)

Muudatused on leitavad 29.11.2018 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
01.04.2019 avaldatud loendi 7. versioon.

Käesolevas versioonis on tunnistatud kehtetuks:
• 61496007 Kõhrkude (textus cartilagineus)
ning lisatud asendusena:
• 771314001 Kõhrkude (textus cartilagineus).

Lisaks on parandatud:
• Süva ingvinaalne lümfisõlm (lymphonodus inguinalis profundus) kood 279158001-> 731080002


Muudatused on leitavad 01.04.2019 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
09.09.2019 avaldatud 8. versioon.

Käesolevas versioonis on seoses SNOMED CT rahvusvahelise versiooni uuendamisega tunnistatud kehtetuks:
• 699891005 Kaenlaaugu nahk (cutis fossae axillaris)
• 181761003 Paraaortaalne lümfisõlm (lymphonodus paraaortalis)

ning lisatud asendusena:
• 76261009 Kaenlaaugu nahk
• 35783009 Paraaortaalne lümfisõlm

Lisaks on käesolevas versioonis paikmete nimetustest eemaldatud ladinakeelsed nimed.


Muudatused on leitavad 09.09.2019 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Publitseeritud