Proovimaterjali adekvaatsus e-Labori projekti loend. Kasutatakse proovimaterjali labori nõuetele vastavuse kirjeldamiseks.
Kirjeldus: Proovimaterjali adekvaatsus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.271

Kaust: /classifications/Proovimaterjali adekvaatsus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Proovimaterjali adekvaatsus on proovimaterjali vastavus labori poolt ette antud nõuetele.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Proovimaterjali adekvaatsus on proovimaterjali vastavus labori poolt ette antud nõuetele. Proovimaterjali adekvaatsuse loendit kasutatakse nii laboriuuringute kui patoloogia uuringute andmeplokis. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.
Versioonis 2 on sisse viidud järgmised muudatused:
- määratud kehtetuks väärtused koodidega vahemikus A1 - A11, B1, B1.1 - B1.11, B2.9, B2.11, B2.14.
- muudetud järgmisi kehtivaid väärtusi koodidega A, B, B2, B2.1-B2.8, B2.10, B2.12, B2.13.
- lisandunud järgmised väärtused: B2.15 - puudub proovimaterjal; B2.16 - proovinõu puudulikult markeeritud.

Loend on publitseeritud 18.12.2015.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Proovimaterjali adekvaatsus on proovimaterjali vastavus labori poolt ette antud nõuetele. Proovimaterjali adekvaatsuse loendit kasutatakse nii laboriuuringute kui patoloogia uuringute andmeplokis. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.

Versioonis 3 on sisse viidud järgmised muudatused:
- lisatud uus võimalik väärtus labori proovimaterjali/-nõu mitteadekvaatsuse valikutesse "B2.17 - muud põhjused"
- muudetud väärtuse "B2.15 - puudub proovimaterjal" nimetust loendi teiste väärtustega ühtlustamise mõttes järgmiseks "B2.15 - proovimaterjal puudub"

Versioon 3 on publitseeritud 6.06.2016.
Staatus: Publitseeritud