Poliisi liik Digiloo XML sõnumis <PolicyOrAccount><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: POLTYPE_Poliisi liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.22

Kaust: /classifications/Poliisi liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumis <PolicyOrAccount><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud