Piiriülesest andmevahetusest välja jäävad ATC koodid ATC koodid seoses anaboolsete steroididega, mille puhul rakendub piirang ning ei ole võimalik piiriüleselt digiretsepti välja osta.
Kirjeldus: Piiriülesest andmevahetusest väljajäävad ATC koodid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.319

Kaust: /classifications/Piiriülesest andmevahetusest välja jäävad ATC koodid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
ATC koodid seoses anaboolsete steroididega, mille puhul rakendub piirang ning ei ole võimalik piiriüleselt digiretsepti välja osta.
Staatus: Publitseeritud