Patsiendi pöördumise viis DL – epikriisid. Patsiendi pöördumise viis (kiirabiga, tuli ise, saatekirjaga, politseiga ja võrdsustatud asutus, muu; muu puhul tekstiline täpsustus) Tervishoiuteenuse osutaja poole.
Kirjeldus: Patsiendi_pöördumise_viis_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.10

Kaust: /classifications/Patsiendi pöördumise viis
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord
Vastu võetud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 ( RTL 2002, 59, 891), jõustunud 1.01.2003.a
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Patsiendi pöördumise viis Tervishoiuteenuste osutaja poole.
Staatus: Publitseeritud