Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 7
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.7
12.03.2019 avaldatud loendi 7. versioon.

Käesolevas versioonis on tehtud parandus:

123845008 Endomeeriumi paikme adenokartsinoom-> Endomeetriumi paikme adenokartsinoom

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/7
Tase üles
Fail Tüüp Maht
7.csv CSV 454KB
7.xls Microsoft Excel 749KB