Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 6
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.6
13.12.2018 avaldatud loendi 6. versioon.

Vastavalt Eesti Patoloogide Seltsi sisendile on muudetud 3 diagnoosi JSV kood VSR-i jaoks ning lisatud JSV kood VSR-i jaoks 56-le diagnoosile.

Muudatused on leitavad 13.12.2018 kuupäeva järgi "Viimane_muudatus_kpv" veerus ning selgituse veerus oleva info põhjal.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/6
Tase üles
Fail Tüüp Maht
6.csv CSV 454KB
6.xls Microsoft Excel 749KB