Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 5
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.5
29.11.2018 avaldatud loendi 5. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 171 uut diagnoosi;
• Tunnistatud kehtetuks 14 diagnoosi;
• Korrigeeritud 55 diagnoosi eestikeelset nimetust;
• Korrigeeritud 87 diagnoosi SNOMED CT FSN väärtust (Pikk_nimetus);
• VSR tarbeks on võrreldes eelmise versiooniga kahele diagnoosile märgitud JSV kood 1- kasvajat ei ole:
1) 23132008 Kergeahela amüloidoos;
2) 254595005 Soole nodulaarne lümfoidhüperplaasia

Muudatused on leitavad 29.11.2018 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/5
Tase üles
Fail Tüüp Maht
5.csv CSV 454KB
5.xls Microsoft Excel 750KB