Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.1
Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
1.csv CSV 190KB
1.xls Microsoft Excel 377KB