Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Oluliselt täiendatud ja parandatud versioon loendist, mis on mõeldud asendama esimest versiooni.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
11.09.2017 avaldatud loendi 3. versioon, mis on oluliselt täiendatud Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekute alusel.

Mitmed diagnoosid on tunnistatud kehtetuks (lisati Kehtivuse_lõpu_kpv 11.09.2017) järgmistel põhjustel:
* rahvusvahelises SNOMED-i versioonis olid mõisted muudetud inaktiivseks;
* väljal Kood olnud väärtuses oli viga;
* olemasolevale eestikeelsele diagnoosile vastav SNOMED-i mõiste asendati asjakohasemaga ning seoses sellega muutusid väljadel Kood ja Pikk_nimetus olevad väärtused.
Kõikide nende diagnooside asemele, mis tunnistati kehtetuks, kuid on dokumenteerimise seisukohalt olulised, on loendisse lisatud uued daignoosid (märgitud on Kehtivuse_alguse_kpv 11.09.2017).

Mitmete diagnooside puhul on muudetud veerus Nimetus olevat eestikeelset nimetust ning nende puhul on lisatud veergu Viimane_muudatus_kpv 11.09.2017.

Kõikide loendisse tehtud muudatuste puhul on lisatud täpsem informatsioon vastava diagnoosi juures veerus Selgitus. Lisaks on avaldatud loendi kahe viimase versiooni vahelisi muudatusi sisaldav tabel (patomorf_vers2_vs_vers3.xls).

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
20.03.2018 avaldatud loendi 4. versioon.
Loendis olevad diagnoosid on kontrollitud vastu 31.01.2018 avaldatud SNOMED-i rahvusvahelist versiooni. Seoses sellega on loendis kehtetuks tunnistatud järgmised diagnoosid (kõikidel kehtetuks tunnistatud diagnoosidel on olemas neid asendav diagnoos (2 diagnoosi oli varasemast loendis olemas, 6 diagnoosi lisati juurde). Vastav info on kehtetuks tunnistatud diagnooside juures leitav veerus Selgitus.):
103642003 Emakasisese rasedusvastase vahendiga seotud reaktiivsed rakulised muutused -> 733529001 Emakasisese rasedusvastase vahendi põhjustatud reaktiivsed rakulised muutused
51046003 Hormonaalsele tasemele vastav normaalne rakuline kooslus -> 734878005 Hormonaalsele tasemele vastav normaalne rakuline kooslus
195738009 Konstriktiivne bronhioliit -> 40100001 Konstriktiivne bronhioliit
125236003 Marjakujuline aneurüsm -> 54002007 Kotjas aneurüsm
129458007 Organiseeruv pneumoonia -> 719218000 Organiseeruv pneumoonia
57643001 Peptiline refluksösofagiit -> 266433003 Gastroösofageaalne reflukshaigus ösofagiidiga
419427007 Primaarne naha difuusne B-suurrakklümfoom, jalal paiknev -> 735332000 Primaarne naha difuusne B-suurrakklümfoom, jala tüüp
734069003 Perineuriaalse diferentseerumisega MPNST -> 128796000 Maliigne perifeerse närvitupe tuumor (MPNST), perineuraalne

Korrigeeritud on 32 diagnoosi eestikeelset nimetust (nendel diagnoosidel on Viimane_muudatus_kpv märge 20.03.2018 ja veerus Selgitus lisatud täpsem kirjeldus).

Lisaks täiendati Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekul loendit 6 diagnoosiga:
30188007 Alfa-1-antitrüpsiini vaegus
128680006 Endometrioidne kartsinoom, sekretoorne tüüp
38958001 Segatüüpi adenokartsinoom
733922002 NUT kartsinoom
735960009 Tubulaarne adenoos
399379004 Reaktiivne gastropaatia

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
29.11.2018 avaldatud loendi 5. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 171 uut diagnoosi;
• Tunnistatud kehtetuks 14 diagnoosi;
• Korrigeeritud 55 diagnoosi eestikeelset nimetust;
• Korrigeeritud 87 diagnoosi SNOMED CT FSN väärtust (Pikk_nimetus);
• VSR tarbeks on võrreldes eelmise versiooniga kahele diagnoosile märgitud JSV kood 1- kasvajat ei ole:
1) 23132008 Kergeahela amüloidoos;
2) 254595005 Soole nodulaarne lümfoidhüperplaasia

Muudatused on leitavad 29.11.2018 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
13.12.2018 avaldatud loendi 6. versioon.

Vastavalt Eesti Patoloogide Seltsi sisendile on muudetud 3 diagnoosi JSV kood VSR-i jaoks ning lisatud JSV kood VSR-i jaoks 56-le diagnoosile.

Muudatused on leitavad 13.12.2018 kuupäeva järgi "Viimane_muudatus_kpv" veerus ning selgituse veerus oleva info põhjal.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
12.03.2019 avaldatud loendi 7. versioon.

Käesolevas versioonis on tehtud parandus:

123845008 Endomeeriumi paikme adenokartsinoom-> Endomeetriumi paikme adenokartsinoom

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Publitseeritud