Pahaloomulise kasvaja staadium Pahaloomulise kasvaja staadium annab hinnangu kasvaja levikule TNM klassifikatsiooni alusel
Kirjeldus: staadium_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.296

Kaust: /classifications/Pahaloomulise kasvaja staadium
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud pahaloomulise kasvaja staadiumid
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
18.07.2017 uuendati loend koostöös Eesti Onkoloogide Seltsiga, lähtudes TNM 8. versioonist.
Lisati staadiumid:
• IA3 staadium
• IS staadium
• IIID staadium
Kehtetuks tunnistati staadiumid:
• IC1 staadium
• IC2 staadium
• IC3 staadium
Staatus: Publitseeritud