Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi Loendit kasutatakse pahaloomulise kasjava leviku hindamiseks TNM klassifikatsiooni alusel
Kirjeldus: TNM_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.294

Kaust: /classifications/Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Pahaloomulise kasvaja levik TNM järgi annab hinnangu kasvaja ulatusele lokaalse tuumori, lümfisõlmede haaratuse ja metastaaside olemasolu vaatest
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
18.07.2017 uuendati loendit koostöös Eesti Onkoloogide Seltsiga, lähtudes TNM 8. versioonist.
Lisati kategooriad:
• T3e kategooria
• N1a (sn) kategooria
• M0 (i+) kategooria
Kehtetuks tunnistati kategooria:
• M1e kategooria
Staatus: Publitseeritud