Päringu vastuse kood Digiloo XML päringu vastuste sõnumites <QueryAck><queryResponseCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: QRESCD_Paringu vastuse kood_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.24

Kaust: /classifications/Päringu vastuse kood
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML päringu vastuste sõnumites <QueryAck><queryResponseCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud