Päringu staatus Digiloo päringu ja päringu vastuste XML sõnumites <QueryByParameter><statusCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: QRYSTAT_Paringu staatus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.23

Kaust: /classifications/Päringu staatus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo päringu ja päringu vastuste XML sõnumites <QueryByParameter><statusCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud