Otsusetoe rakenduse EBMEDS mõõtmiste filter Mõõtmiste filtrit kasutab TTO ja Andmekoondur, et filtreerida patsiendi terviseandmetest välja EBMEDSi jaoks vajalikud andmed. Mõõtmiste filter sisaldab LOINC ja SNOMED CT koode.
Kirjeldus: Otsusetoe_rakenduse_EBMEDS_mõõtmiste_filter.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.358

Kaust: /classifications/Otsusetoe rakenduse EBMEDS mõõtmiste filter
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Mõõtmiste filtrit kasutab TTO ja Andmekoondur, et filtreerida patsiendi terviseandmetest välja EBMEDSi jaoks vajalikud andmed. Mõõtmiste filter sisaldab LOINC ja SNOMED CT koode. Filter koosneb kahest jaotisest: Jaotises <LaboratoryExaminations> on loetletud laborianalüüside (LOINC) tulemused, mida EBMeDS tõlgendab. Jaotises <PhysiologicalMeasurements> rühmitatakse ja loetletakse EBMeDS-i poolt tõlgendatud mõõtmiste ja uuringute (SNOMED CT ja haigekassa hinnakiri) tulemused.
Staatus: Publitseeritud