Otsuse tüüp Digiloo XML sõnumis <Observation><interpretationCode> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: DECTYPE_Otsuse liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.8

Kaust: /classifications/Otsuse tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumis <Observation><interpretationCode> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud element: PATIDENT - Patsiendi identifitseeritus;
Staatus: Publitseeritud