Osaluse liik Digiloo XML sõnumites <Guardian><code> või <AssosiatedEntity><code> elementides vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: PRTTYPE_Osaluse liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.7

Kaust: /classifications/Osaluse liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumites <Guardian><code> või <AssosiatedEntity><code> elementides vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud