Organisatsiooni liik Digiloo sõnumites <Organization><interpretationCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: ORGTYPE_Organisatsiooni liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.6

Kaust: /classifications/Organisatsiooni liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo sõnumites <Organization><interpretationCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud