Olulised kirurgilised protseduurid Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (aorto-koronaarsed šunteerimised - FN, kardiostimulaatori paigaldus FPE, FPF, FPG, südame ja kopsude transplantatsioon FQ, neerutransplantatsioon KAS, maksatransplantatsioon JJC, suurte liigeste endoproteesimine NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC, kohleaarimplantatsioon DFE).
Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
Kirjeldus: Olulised kirurgilised protseduurid_selgitus.xls

Kaust: /classifications/Olulised kirurgilised protseduurid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (aorto-koronaarsed šunteerimised - FN, kardiostimulaatori paigaldus FPE, FPF, FPG, südame ja kopsude transplantatsioon FQ, neerutransplantatsioon KAS, maksatransplantatsioon JJC, suurte liigeste endoproteesimine NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC, kohleaarimplantatsioon DFE).
Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
Staatus: Publitseeritud