Observation liik CDA dokumendis <Observation><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: OBSGRP_Observation liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.5

Kaust: /classifications/Observation liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
CDA dokumendis <Observation><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud elemendid:
DRUG - ravimi väljastamine
PATNUMB - patsientide eeldatav arv
PRIORITY - kiirabi väljakutse prioriteedi muudatus
PROC - uuring
RAD - radiatsiooni tase
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Viimati muudetud 03.02.2016, lisatud retseptidega seoses element:
SOLD_PACKAGES - müüdud pakendite arv
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Viimati muudetud 12.04.2016, lisatud retseptidega seoses element:
MSHT - meditsiiniseadme hüvitamise tingimuse muutmise põhjus
Lisatud koloskoopia andmeplokiga seoses elemendid:
PROC_QUAL_INDIC - uuringu kvalitatiivsed näitajad
REACH_CECUM - umbsoolde jõudmine
REM_OF_COLO - koloskoobi väljatoomise aeg
Staatus: Publitseeritud