Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige teatise
Kirjeldus: Nakkushaiguste_nimekiri_RHK-10_jargi_selgitus.xls

Kaust: /classifications/Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige ja Nakkuskahtluse teatised
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Alates 01.04.2013 nimekirjasse on lisatud:
A06 Amöbiaas
A06.0 Äge amööbdüsenteeria
A06.1 Krooniline sooleamöbiaas
A06.2 Mittedüsenteeriline amööbkoliit
A06.3 Sooleamöboom
A06.4 Maksa amööbabstsess
A06.5 Kopsu amööbabstsess
A06.6 Peaaju amööbabstsess
A06.7 Nahaamöbiaas
A06.8 Muude paikmete amööbnakkus
A06.9 Täpsustamata amöbiaas
A70 Chlamydia psittaci nakkus; Ornitoos; Psittakoos; Papagoipalavik
A79.8 Muud täpsustatud riketsioosid; Ehrlichia sennetsu tekkene riketsioos

Nimekirjas kehtivuse lõpetatud alates 01.04.2013:
A04.9 Soole täpsustamata bakternakkused
A05.9 Täpsustamata baktertoidumürgistus
A08.4 Soole täpsustamata viirusnakkus
A60 Anogenitaalsed herpesviirusnakkused [herpes simplex]
A60.0 Suguelundite ja urogenitaaltrakti herpesviirusnakkused
A60.1 Pärakuümbruse naha ja pärasoole herpesviirusnakkus
A60.9 Täpsustamata anogenitaalne herpesviirusnakkus
B27 Nakkuslik mononukleoos
B27.0 Gammaherpesviirus-mononukleoos
B27.1 Tsütomegaloviirus-mononukleoos
B27.8 Muu nakkuslik mononukleoos
B27.9 Täpsustamata nakkuslik mononukleoos
B77 Askaridiaas e solgetõbi
B77.0 Sooletüsistustega solgetõbi
B77.8 Askaridiaas muude tüsistustega
B77.9 Täpsustamata askaridiaas
B80 Enterobiaas e naaskelsabatõbi
B86 Skaabies e sügelised
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Muudetud järgmiste eritähtedega väärtuste nimetusi, mis viidi kooskõlla ametliku RKH-10 loendiga:
A03.0 - Shigella dysenteriae shigelloos -> Shigella dysenteriae šigelloos
A03.1 - Shigella flexneri shigelloos -> Shigella flexneri šigelloos
A03.2 - Shigella boydii shigelloos -> Shigella boydii šigelloos
A03.3 - Shigella sonnei shigelloos -> Shigella sonnei šigelloos
A03.8 - Muu shigelloos -> Muu šigelloos
A03.9 - Täpsustamata shigelloos -> Täpsustamata šigelloos
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Loendis on määratud kehtetuks tuberkuloosi diagnoosid A15–A19 ja nende diagnooside alamdiagnoosid, mille puhul, vastavalt VV määruse nr 134 §2 lg 4(1) alusel, ei edastata nakkushaige teatist. Loendit on uuendatud 4.10.2016.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
03.06.2019 on avaldatud loendi 5. versioon.
Lisatud:
•A04.7 - Clostridium difficile enterokoliit
•P37.2 Vastsündinu (laialikülvunud) listerioos

Kehtetuks tunnistatud:
•A04.0 -Enteropatogeense Escherichia coli nakkus
•A04.1 - Enterotoksi[ko]geense Escherichia coli nakkus
•A04.2 - Enteroinvasiivse Escherichia coli nakkus
•A04.4 - Muud Escherichia coli nakkused
•B58 - Toksoplasmoos
•T14.1 - Teisiti täpsustamata loomahammustus
Staatus: Publitseeritud