Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud eTõendi projekti loend, käsitleb Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud.
On loetletud juhilubadele lahtrisse 12. "lisateave/piirang(ud)" kantavad koodid,
mida arst määrab tervisetõendi otsusega (jah, piirangutega).
Kirjeldus: Mootorsoidukijuhi meditsiinilised piirangud_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.260

Kaust: /classifications/Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
eTõendi projekti loend, käsitleb Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud:
00.98 isik võib vajada juhtimiseks sõiduki kohandamist.
Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid on: 01.06 prillid või kontaktläätsed.
Kuuldeaparaat/suhtlemise abivahendid on: 02.01 kuuldeaparaat ühe kõrva jaoks;02.02 kuuldeaparaat mõlema kõrva jaoks.
Protees/ortoos on: 03.01 käeprotees/-ortoos;03.02 jalaprotees/-ortoos;
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Arsti poolt mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsusele kantavad koodid.
2. versiooni on sisse viidud vastavas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis tehtud muudatused, mis puudutavad arsti poolt dokumenteeritavaid piiranguid.
Staatus: Publitseeritud