Mikrobioloogilise uuringu vastus Haigustekitajate ehk mikroobide loend, mida kasutatakse mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika uuringute tulemuse kirjeldamisel.
Kirjeldus: Mikrobioloogilise uuringu vastus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.267

Kaust: /classifications/Mikrobioloogilise uuringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
e-Labori projekti loend
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
e-Labori projekti loend. Versioon 2-s määratud kehtetuks loendis sünonüümi eesmärgil esinenud korduva koodiga väärtused:
B-hemolüütiline streptokokk, A grupp (413643004)
B-hemolüütiline streptokokk, G grupp (75012005)
Salmonella grupp E1 (398342009)
Salmonella I, group O:9 (398334008)
Sellega seoses parandatud vanem kood järgmistel väärtustel:
non-motile Salmonella (417454003)
Salmonella Gallinarum (370576005)
Salmonella Pullorum (20855009)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Uues versioonis on põhjalikult uuendatud käesolevat koodiloendit vastavalt järgmistele punktidele:
- uuendatud vastavalt SNOMED CT rahvusvahelise viimase versiooniga
- eemaldatud kehtetud väärtused ning muudetud mikroobide koode/nimetusi vastavalt SNOMED CT uuele versioonile
- eemaldatud varasemalt loendis olnud hierarhia, kuna tegelikult ei olnud see laboris kasutamise vaatest korrektne
- ühtlustatud lühendid
- lisatud puudu olnud väärtused (sh MALDI-TOF andmebaasi uuendusega lisandunud väärtused)

Seoses suuremate muudatustega on lisaks avaldatud muudatuste tabel, kus on ära toodud loendist eemaldatud väärtused ning muutunud mikroobide nimetused ja koodid.

NB! seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Versioonis 4 on tehtud järgmised muudatused:

1. Viidud sisse uuendused seoses mikrobioloogilise uuringu vastuse loendi aluseks oleva rahvusvahelise nomenklatuuri SNOMED CT uue versiooniga.
2. Lisatud on MALDI andmebaasi uuendustest tulenenud uued väärtused.
3. Viidud sisse muudatused seoses seente nomenklatuuri korrastamisega.
4. Lisatud on varasemalt puudu olevad väärtused ning parandatud Eestis kasutatavaid väärtuste nimetusi võrdlusest Eesti suure meditsiinilabori andmebaasiga.

Muudatuste dokument annab täpsema ülevaate sisse viidud muudatustest koos selgitustega. Lisaks on täiendavalt muudatuste ülevaate dokumendi eraldi lehel toodud vastavustabel seente nomenklatuuri uuendamisega seotud muudatustest antud versioonis.

Publitseeritud 23.11.2017
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Versioonis 5 on tehtud järgmised muudatused:

1. Viidud sisse uuendused seoses mikrobioloogilise uuringu vastuse loendi aluseks oleva rahvusvahelise nomenklatuuri SNOMED CT uue versiooniga.
2. Lisatud MALDI andmebaasi uuendustest tulenenud uued väärtused ning tehtud vastavad nimemuudatused.
3. Lisatud varasemalt puudu olnud väärtused ning parandatud Eestis kasutatavate väärtuste nimetusi vastavalt mikrobioloogia töörühma ettepanekutele.

Täpsema ülevaate sisse viidud muudatustest annab muudatuste dokument.

NB! seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.

Versioon on publitseeritud 19.02.2019.
Staatus: Publitseeritud