Mask CodeSystem Digiloo XML sõnumis <maskableAct>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: MSKCD_Mask_Codesystem_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.21

Kaust: /classifications/Mask CodeSystem
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo XML sõnumis <maskableAct>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud