Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu teadvuse seisundit mõjutada võivatest teguritest/ainetest.
Kirjeldus: Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.166

Kaust: /classifications/MTK_Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Loend on koostatud mobiilse töökoha kiirabikaardi täitmiseks.
Staatus: Publitseeritud