Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimlahuse korral ravimi toimeaine hulga määramisel.
Kirjeldus: Ravimlahuse_kontsentratsiooni_mõõtühik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.273

Kaust: /classifications/MTK_Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimlahuse korral ravimi toimeaine hulga määramisel.
Staatus: Publitseeritud