Naha värvus Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha värvust kirjeldavad näitajad.
Kirjeldus: Naha värvus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.146

Kaust: /classifications/MTK_Naha värvus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Loend on koostatud mobiilse töökoha kiirabikaardi täitmiseks.
Staatus: Publitseeritud