Loputuseks kasutatud vedelik Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loetelu maoloputusel kasutatavatest vedelikest.
Kirjeldus: Loputuseks kasutatud vedelik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.203

Kaust: /classifications/MTK_Loputuseks kasutatud vedelik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Loend on koostatud mobiilse töökoha kiirabikaardi täitmiseks.
Staatus: Publitseeritud