Isikut tõendav dokument Isiku tuvastamiseks mõeldud dokumentide loetelu.
Kirjeldus: Isikut toendav dokument_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.26

Kaust: /classifications/MTK_Isikut tõendav dokument
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Staatus: Publitseeritud