Hinnangu liik Kiirabikaart on mahukas meditsiiniline dokument, loetavuse huvides ta on jagatud sektsioonideks ja alamsektsioondeks. Teatud sektsioonid omavad omi konstantseid koode, samas mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
BATTERY elemendi abil saab määrata kohustuslikud ja võimalikud komponendid, mõnel juhul võimalik püstitada keerulisemad reeglid, mis määravad, kas kohustuslikud komponendid on teostatud või mitte. Komponentideks arvatkse näiteks "Vererõhk", "Verepilt", "Kliiniline keemia".
meditsiiniliste hinnangute liikide tehniline loendi jaoks on kasutatud HL7 sõnastiku ....../cda/infrastructure/vocabulary/ActClass.htm BATTERY element
Kirjeldus: e_Kiirabikaardi hinnangu liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.57

Kaust: /classifications/MTK_Hinnangu liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Kiirabikaart on mahukas meditsiiniline dokument, loetavuse huvides ta on jagatud sektsioonideks ja alamsektsioondeks. Teatud sektsioonid omavad omi konstantseid koode, samas mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
BATTERY elemendi abil saab määrata kohustuslikud ja võimalikud komponendid, mõnel juhul võimalik püstitada keerulisemad reeglid, mis määravad, kas kohustuslikud komponendid on teostatud või mitte. Komponentideks arvatkse näiteks "Vererõhk", "Verepilt", "Kliiniline keemia".
meditsiiniliste hinnangute liikide tehniline loendi jaoks on kasutatud HL7 sõnastiku ....../cda/infrastructure/vocabulary/ActClass.htm BATTERY element
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud koodid:

12.14.3 – Esmane energia
12.14.4 – Maksimaalne energia
Staatus: Publitseeritud