Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kiirabikutse prioriteedi määramise aluseks oleva sündmuse või patsiendi seisundi kirjeldamisel.
Kirjeldus: Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.230

Kaust: /classifications/MTK_Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Terviseprobleemide korral kasutavad päästekorraldajad abivajaja tervisliku seisundi täpsustamiseks selleks spetsiaalselt koostatud küsimustikku.
Küsimuste vastuste põhjal määrab päästekorraldaja kiirabi väljasaatmise prioriteedi ning annab kiirabile väljasõidukorralduse. Väljasõidukorralduse andmisel lähtutakse kiireima abi printsiibist
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
versioonis on toimunud süstemaatiline koodide muutus, eelmise versiooni hierarhia on säilinud.
Numbrilise koodi ette on lisatud suur täht. Eelmise versiooni koodid on kirjas selgituse lahtris.
Koodidele (01-03) on lisatud ette täht A;
koodidele (04-20) on lisatud ette täht B;
koodidele (21-30) on lisatud ette täht C;
koodidele (31-46) on lisatud ette täht D;
koodidele (47-49) on lisatud ette täht E;
Staatus: Publitseeritud