Läbivaatuse valikvastused Läbivaatusel võimalikud valikvastused: normaalne; patoloogiline
Kirjeldus: Labivaatuse valikvaastused_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.55

Kaust: /classifications/Läbivaatuse valikvastused
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Läbivaatusel võimalikud valikvastused: normaalne; patoloogiline
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
On lisatud väärtus FINDING (leid), kasutusel ambulatoorse epikriisi objektiivse leiu osas.
Staatus: Publitseeritud