Läbivaatuse liik Digiloo sõnumis CDA dokumendis <observation><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Kirjeldus: OBSTYPE_Labivaatuse liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.26

Kaust: /classifications/Läbivaatuse liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo sõnumis CDA dokumendis <observation><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
On täiendatud seoses ambulatoorse epikriisi objektiivse leiu sektsiooni standardi muudatusega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud elemendid:
SNOR - vali norskamine
TIRED - sage väsimus
BRHALTS - uneaegsed hingamisseisakud
VMR - visuaalne mandibulaarne retrognaatia
FUNCRESP - hingamine
Staatus: Publitseeritud