Kvalitatiivse uuringu vastus e-Labori projekti loend. Kasutatakse labori kvalitatiivse uuringu tulemuse kirjeldamisel.
Kirjeldus: Kvalitatiivse uuringu vastus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.266

Kaust: /classifications/Kvalitatiivse uuringu vastus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
e-Labori projekti loend
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Kvalitatiivne uuring on teostatud uuringumetoodikaga, millega selgitatakse välja, kas mingi tunnus või omadus (kvaliteet) uuritaval esineb või mitte.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Loendisse on lisatud järgmine uus väärtus:
S - Selguseta

Loendi versioon publitseeritud 10.11.2016.
Staatus: Publitseeritud