Kindlustatu roll Digiloo sõnumis <coveredParty><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: INSROLE_Kindlustatu roll_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.20

Kaust: /classifications/Kindlustatu roll
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo sõnumis <coveredParty><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Staatus: Publitseeritud