Kesksüsteemi veateated Digiloo vastussõnumite päises <acknowledgementDetail>.<code> ja <acknowledgementDetail>.<text> elementides
Kirjeldus: DLMESS_Kesksysteemi.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.19

Kaust: /classifications/Kesksüsteemi veateated
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo vastussõnumite päises <acknowledgementDetail>.<code> ja <acknowledgementDetail>.<text> elementides
Staatus: Publitseeritud