Kehapiirkond Klassifikaatorit kasutatakse, et määratleda, missugusele patsiendi kehapiirkonnale teostati radioloogiline uuring või protseduur
Kirjeldus: Kehapiirkond_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.299

Kaust: /classifications/Kehapiirkond
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud kehapiirkonna väärtused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Uus versioon kehapiirkondade klassifikaatorist, mis on loodud vastavalt Eesti Radioloogide Ühingu poolt korrigeeritud meditsiiniradioloogia protseduuride loetelule.
Antud klassifikaator on seotud klassifikaatoriga "radioloogiline uuring", milles toodud koodide 4.-5. täht tähistavad kehapiirkonda, millele radioloogiline uuring/protseduur teostati. Vastavad tähised on toodud käesoleva klassifikaatori veerus "lühinimetus". Vt ka selgitusfaili.

Lisaks on avaldatud vastavustabel 1. ja 2. versiooni vahel.

2. versioon on publitseeritud 12.12.2018
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
11.09.2019 avaldatud 3.versioon.

Käesolevas versioonis on seoses SNOMED CT rahvusvahelise versiooni uuendamisega tunnistatud kehtetuks:
• 416949008 Kõhu- ja vaagnapiirkond


ning lisatud asendusena:
• 113345001 Kõhu- ja vaagnapiirkond
Staatus: Publitseeritud