Keelte Klassifikaator Keelte klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 639-2 alusel. Klassifikaatoris on toodud keelte eestikeelsed nimetused koodide tähestikulises järjestuses. Igale keelele on omistatud kolmekohalised tähtkoodid. Selgitustes on esitatud keele terminoloogilne kood, kahekohaline tähtkood, keele nimetus inglise ja prantsuse keeles, sünonüümid.
Kirjeldus: KK.htm
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.4

Kaust: /classifications/KK
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab statistikaamet. (http://www.stat.ee). Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad statistikaameti kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda statistikaameti poole.
Staatus: Publitseeritud