Juure täitmise ulatus HR. Juure täitmise ulatuse määramiseks kasutatav loend.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.221

Kaust: /classifications/Juure täitmise ulatus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Juure täitmise ulatuse valik:
O osaline täitmine
T täielik täitmine
Staatus: Publitseeritud