Immuniseerimise vanusegrupp Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - immuniseerimise teatis.
Kirjeldus: immuniseerimise vanusegrupp_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.43

Kaust: /classifications/Immuniseerimise vanusegrupp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - immuniseerimise teatis.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Immuniseerimiskava kehtestamine:
Vastu võetud sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määrusega nr 34 (RTL 2007, 27, 491), jõustunud 1.01.2008
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
On lisatud immuniseerimise vanused täiskasvanute jaoks, kasutatakse tekkepõhiselt.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud vanusegrupp 2 kuud (2k) Muudatuse alus: Sotsiaalministri määruse "Immuniseerimiskava" (RT I, 15.01.2014) alates 1.07.14 kehtima hakkanud muudatus, mille kohaselt on Terviseameti immuniseerimiskavas lisandunud rotaviirusnakkuse suukaudne vaktsiin (RV). Plaani järgi tehakse seda 2., 3. ja 4,5 elukuul.
Staatus: Publitseeritud