Igemetasku mõõtepunktid HR. Igemetasku sügavuse ning igeme taandumise mõõtepunktide määramiseks kasutatav loend
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.228

Kaust: /classifications/Igemetasku mõõtepunktid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Igemetasku sügavuse ning igeme taandumise mõõtepunktid:
L1 Lingvaalne 1. pind
L2 Lingvaalne 2. pind
L3 Lingvaalne 3. pind
B1 Bukaalne 1. pind
B2 Bukaalne 2. pind
B3 Bukaalne 3. pind
Staatus: Publitseeritud